Majorhollywood
     Home > Promotion > เมเจอร์ ฮอลลีวูด สนับสนุนคนไทย ฉีดวัคซีน และเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน
เมเจอร์ ฮอลลีวูด สนับสนุนคนไทย ฉีดวัคซีน และเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

ต้อนรับการกลับมา ของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ฮอลลีวูด
เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ห้องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 รีบฟรี คูปองส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ และเครื่องดื่ม/ป๊อปคอร์น รวมมูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•    โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
•    จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 ที่นั่ง
•    แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 รูปแบบใดก็ได้ อาทิ เอกสารยืนยันจากทางโรงพยาบาล หรือ แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน โดยชื่อในเอกสารและบัตรจะต้องตรงกัน (ไม่สามารถรับแทนกันได้)
•    สามารถรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ฮอลลีวูด (5แยกปากเกร็ด) เท่านั้น
•    สาขารามคำแหงที่ยังปิดให้บริการในส่วนของการฉายภาพยนตร์อยู่   
•    สามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีเมื่อมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนแล้ว แม้ฉีดเพียง 1 ครั้ง 
•    ลูกค้าต้องทำรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ และรับคูปอง ณ วันที่แลกรับสิทธิ์เท่านั้น
•    ของรางวัลดังกล่าวเป็นการแจกฟรี ห้ามมีการจำหน่าย ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงิน โดยเด็ดขาด
•    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ของทางโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ฮอลลีวูด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Call Center 02-718-7999
 www.majorhollywood.comCOMMENT

SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3