Majorhollywood
     Home > Showtime > เมเจอร์ฮอลลีวูด แจ้งวัฒนะ
SHOWTIME
 
 
เมเจอร์ฮอลลีวูด แจ้งวัฒนะ
  รอบฉาย เมเจอร์ฮอลลีวูด สาขาแจ้งวัฒนะ วัน ที่
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 1    11:00   14:35   18:10   21:45  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 2    12:30   16:05   19:40   23:15  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 3    10:30   14:05   17:40   21:15  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 4    11:50   15:25   19:00   22:45  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 5    13:20   16:55   20:30   23:50  
 
 
*หมายเหตุ : รอบฉายอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน โปรดสังเกตุ รอบฉายในแน่ใจอีกครั้งก่อนชมภาพยนต์ หรือสอบถาม Call Center โทร 02-718-7999SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3