Majorhollywood
     Home > Showtime > เมเจอร์ฮอลลีวูด รามคำแหง
SHOWTIME
 
 
เมเจอร์ฮอลลีวูด รามคำแหง
  รอบฉาย เมเจอร์ฮอลลีวูด สาขารามคำแหง วัน ที่
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 1    13:10   16:55   20:30   00:15  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 2    12:00   15:45   19:30   23:15  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 3    11:20   15:05   18:50   22:35  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 4    10:30   14:15   18:00   21:45   01:20  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-T/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็ดศึก (2D-T/13+)
 CINEMA 5    10:00   17:30   00:50  
 
AVENGER : ENDGAME  AVENGER : ENDGAME (2D-E/13+)
 อเวนเจอร์ : เผด็จศึก (2D-E/13+)
 CINEMA 5    13:45   21:15  
 
 
*หมายเหตุ : รอบฉายอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน โปรดสังเกตุ รอบฉายในแน่ใจอีกครั้งก่อนชมภาพยนต์ หรือสอบถาม Call Center โทร 02-718-7999SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3