Majorhollywood
     Home > Cinema > วิธีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Hollywood.com
วิธีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Hollywood.com

วิธีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์

 
ขั้นตอนที่ 1
- เลือกภาพยนตร์ที่ต้องการรับชม
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2
- คลิกเลือกรอบฉายที่ท่านต้องการชมภาพยนตร์
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3
- ระบบจะสรุปรายละเอียดรอบฉายภาพยนตร์ที่ท่านเลือก
เลือกประเภทและจำนวนที่นั่ง จากนั้นคลิก “เลือกที่นั่ง” 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4
- คลิกเลือกที่นั่งที่ท่านต้องการ จากนั้นเลือก “ซื้อตั๋ว” หรือ “จองตั๋ว”
(โดยท่านสามารถจองได้เฉพาะที่นั่งที่มีอักษร R เท่านั้น)
กรุณากรอกอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 
 
 
 
 
 
การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิต
 
          หลังจากเลือกซื้อตั๋วแล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยท่านมีระยะเวลาในการทำรายการ 10 นาที
 
ขั้นตอนที่ 1
- ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบ หลังจากนั้นคลิก "ยอมรับข้อตกลง"
 
 
ขั้นตอนที่ 2
- คลิก "ตรวจสอบรายการชำระเงิน"
 
 
ขั้นตอนที่ 3
- ระบบจะสรุปรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ หลังจากนั้นคลิก "กรอกข้อมูลบัตรเครดิต
 
 
ขั้นตอนที่ 4 
- ใส่รายละเอียดบัตรเครดิตให้ครบ หลังจากนั้นคลิก "SUBMIT"
.
 
 
ขั้นตอนที่ 5 
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และยอดการชำระเงิน (ระบบตรวจสอบจะแตกต่างกันแล้วแต่วิธีการของแต่ละธนาคาร ในที่นี้จะยกตัวอย่างของ การใช้บัตรเครดิตของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
-เมื่อทำรายการครบแล้ว ระบบ จะส่ง One Time Password ไปให้ที่มือถือ ในรูปถัดไป ให้นำมาใส่ เพื่อสิ้นสุดการทำรายการ แล้วคลิก "SUBMIT"
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 6
- การทำรายการบัตรเครดิตสมบูรณ์ หลังจากนั้นให้คลิก "ทำรายการสำเร็จ"  เพื่อรับ Code บัตรชมภาพยนตร์

 

ขั้นตอนที่ 7
- ระบบจะสรุปรายการซื้อบัตรชมภาพยนตร์และออกรหัสสำหรับรับตั๋วชมภาพยนตร์ โดยท่านสามารถคลิก "พิมพ์ตั๋วชมภาพยนตร์"

 
ขั้นตอนที่ 8
ท่านสามารถนำรหัสตั๋วชมภาพยนตร์มารับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ BoxOffice


COMMENT

SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3