Majorhollywood
     Home > Job > พนักงานขับรถบริษัท
พนักงานขับรถบริษัท

ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถบริษัท
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ :
ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะของงาน :
- ขับรถส่งของต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ 
ที่ได้รับมอบหมายให้กับบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีทักษะการขับรถที่ดี ปลอดภัย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจร
- มีประสบการณ์ขับรถรับส่งผู้โดยสาร 1 ปีขึ้นไป
- มีใบอนุญาตใบอนุญาตขับขี่
- มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
รักในงานบริการ
- มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้
- มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานส่วนกลาง เมเจอร์ ฮอลีวูด สาขา รามคำแหง
วิธีการสมัคร :
1. ส่งประวัติมาที่ E Mail address: hr_hollywood@hotmail.com
2. สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล Major Hollywood สาขารามคำแหง ( ชั้น 6 )
 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083 9889607

 COMMENT

SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3