Majorhollywood
     Home > Job > เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

 

ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ :
ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะของงาน :
-ประสานงานด้านการตลาดและกิจกรรมการตลาดของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
-วางแผนงานการตลาดและกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ สรุปรายงาน
และวิเคราะห์ผลจากกิจกรรมต่าง ๆ
-กำหนดแนวทางและประสานงานกับบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์
งานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
-ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
รวมถึงการให้ข้อมูลสนันสนุนให้เกิดความร่วมมือและประสานที่ดี 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและลูกค้าเกิดความพอใจ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
-ชาย  อายุระหว่าง 22-35 ปี 
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารการตลาด
-ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดสื่อ Promotion ส่งเสริมการขายและมีประะสบการณ์
ด้านสายงาน โรงภาพยนตร์ 
หรืองาน Organizer มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะในการวางแผนงาน
และการควบคุมงาน
-สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทันกำหนดเวลา ถูกต้องแม่นยำ
-มีความเข้าใจในงานการจัดกิจกรรมและการวางแผนหารจัดกิจกรรมการตลาด
-มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากข้างต้น
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :
สาขา รามคำแหง
วิธีการสมัคร :
1. ส่งประวัติมาที่ E Mail address: hr_hollywood@hotmail.com
2. สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล Major Hollywood สาขารามคำแหง ( ชั้น 6 )
(จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083 9889607 

 COMMENT

SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3