Majorhollywood
     Home > Promotion > ต้อนรับวันฮาโลวีนกับเมเจอร์ ฮอลลีวูด Halloween 2019 แต่งผี..ดูหนังฟรี!!
ต้อนรับวันฮาโลวีนกับเมเจอร์ ฮอลลีวูด Halloween 2019 แต่งผี..ดูหนังฟรี!!

ต้อนรับวันฮาโลวีนกับเมเจอร์ ฮอลลีวูด Halloween 2019 แต่งผี..ดูหนังฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบ ตลอดทั้งวัน  31 ตุลาคมนี้ 
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- ลูกค้าที่แต่งกายผี หรือ แต่งหน้าผี มาดูหนังที่โรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ฮอลลีวูด ได้รับสิทธิ์ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง/1คน/1 สิทธิ์ (จำกัด  50 สิทธิ์/ สาขา )
- สามารถใช้ได้เฉพาะโรงภาพยนตร์ระบบปกติและที่นั่งปกติ Normal เท่านั้น
- สามารถชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ตลอดทั้งวันที่เข้าฉาย
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
- ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน เป็นเงินสดได้
- บรัษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ระยะเวลากิจกรรม เฉพาะวันที่ 31 ต.ค. 62 วันเดียวเท่านั้น 
- เงื่อนไขเป็นตามที่บรัษัทฯ กำหนด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Call Center 02-718-7999
 www.majorhollywood.comCOMMENT

SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3