Majorhollywood
     Home > Promotion > ดูหนังที่นี้ ให้มากว่าใคร ดูหนังรับฟรี โจ๊กโอ้โห ทุกที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ
ดูหนังที่นี้ ให้มากว่าใคร ดูหนังรับฟรี โจ๊กโอ้โห ทุกที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ

ดูหนังที่นี้ ให้มากว่าใคร
ดูหนังรับฟรี โจ๊กโอ้โห ทุกที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ
พิเศษสุด ดูหนังก่อน 12.00 น. รับฟรี 2 ซอง
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
- ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุกประเภท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกที่นั่ง รับฟรีโจ๊ก โอ้โห ทันที
- สำหรับลูกค้าดูหนังก่อน  12.00 น. รับโจ๊ก 2 ซอง/ 1 ที่นั่ง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรสชาติ)
- สำหรับลูกค้าดูหนังหลัง  12.00 น. รับโจ๊ก 1 ซอง/ 1 ที่นั่ง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรสชาติ)
- ลูกค้ารับสิทธิ์ได้ทันทีที่ Box Office โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ฮอลลีวูดทุกสาขา
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Call Center 02-718-7999
 www.majorhollywood.comCOMMENT

SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3